Jak uzyskać dofinansowanie na zakup łóżka rehabilitacyjnego - krok po kroku

Jak uzyskać dofinansowanie na zakup łóżka rehabilitacyjnego - krok po kroku

Masz problemy ze wstawaniem ze swojego łóżka, które nagle okazuje się zbyt niskie i niewygodne? Zakup nowego sprzętu ortopedycznego jest dla Ciebie zbyt dużym wydatkiem? Jeżeli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności odpowiednie instytucje mogą Ci pomóc i pokryć część kosztów za zakup nowego łóżka rehabilitacyjnego.

Dla osób zamieszkujących miasta jest to MOPR (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie), natomiast dla osób mieszkających w powiatach jest to PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

W celu otrzymania dofinansowania do zakupu konieczne jest złożenie (w konkretnej dla swojego miejsca zamieszkania instytucji) poprawnie wypełnionego wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami.

Dokumenty, które są wymagane, żeby rozpocząć procedurę to:

  1. Wniosek (aktualny druk jest możliwy do pobrania na stronach internetowych instytucji- w zależności od miasta czy powiatu, wnioski mogą różnić się od siebie)

  2. Oświadczenie o niepełnosprawności (kopia, oryginał jedynie do wglądu)

  3. Zaświadczenie lekarskie (aktualny druk jest możliwy do pobrania razem z wnioskiem) zawierające opis niepełnosprawności i szczegółową informację, że zakup urządzeń jest uzasadniony potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności

  4. Dowód osobisty (jedynie do wglądu)

  5. Oferta cenowa od sprzedawcy (należy pamiętać, że nie może to być wcześniej zakupione łóżko- dofinansowaniu podlegają jedynie sprzęty, które nie zostały jeszcze zakupione, dlatego dobrym rozwiązaniem jest faktura ProForma od sprzedawcy uwzględniająca całą kwotę za łóżko)

Wnioski przyjmowane są w każdym czasie i rozpatrywane indywidualnie (w zależności od konkretnego urzędu jest to np. kolejność zgłoszeń lub lista rankingowa). Ich realizacja następuje w miarę posiadanych przez dane instytucje środków finansowych. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.


Jakie są kolejne kroki po otrzymaniu dofinansowania?

Po otrzymaniu oświadczenia o przyznaniu środków, należy podpisać z instytucją umowę. W celu realizacji zakupu wystarczy dostarczyć dokumenty do sklepu oraz na miejscu dokonać wpłaty własnej za łóżko (kwota dofinansowania zostanie uiszczona przelewem przez urząd na konto bankowe sklepu). Po dostarczeniu do instytucji oryginału faktury zakupu można odebrać sprzęt lub umówić się ze sprzedawcą na jego dostawę do miejsca zamieszkania.

Wszystkie komentarze

Zostaw odpowiedź