Kategorie

Kategorie

Zasady dotyczące zwrotu zakupionego towaru

Prawo odstąpienia od umowy

Klient, który zawarł umowę za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem jednak obowiązku poniesienia tych kosztów, które wynikają z wyraźnej dyspozycji kupującego i wykraczają poza koszty standardowej wysyłki, o których mowa w § VI pkt 1 naszego Regulaminu.

Zgodnie z ustawą o Prawie farmaceutycznym, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem są produkty lecznicze i wyroby medyczne, o których mowa w § VI pkt 14 naszego Regulaminu. Mając jednak na względzie dobro Naszego Klienta będziemy starać się takie sytuacje rozwiązywać indywidualnie.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być dokonane poprzez oświadczenie złożone na stronie naszego sklepu (wypełnienie formularza odstąpienia od umowy) bądź za pośrednictwem listu tradycyjnego lub poczty elektronicznej, wysłanych na nasza adres: poczta@stanleymed.pl

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni liczonych od dnia dostarczenia towaru do Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

W przypadku rezygnacji z zakupionego towaru z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na naszej stronie internetowej prosimy o wypełnieni formularza zwrotu.

Decydując się na przesłanie  oświadczenia o odstąpieniu od umowy tradycyjnym listem lub pocztą elektroniczną mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza zwrotu, jednak korzystanie z gotowego formularza nie jest obowiązkowe. W każdym wypadku Państwa oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być czytelne i zrozumiałe, tak aby w sposób nie budzący wątpliwości można było z niego odczytać Państwa wolę odstąpienia od umowy (decyzja o rezygnacji z zakupu).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy tj. 14 dni.

Po doręczeniu nam Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie przesyłamy Państwu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość  umowę uważa się za niezawartą.

Jeżeli klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia zgodnie z "Ustawą o prawach konsumenta" spoczywa na kupującym.

 

Zwrot towaru

Jako kupujący, którzy skorzystali z prawa odstąpienia od umowy, jesteście Państwo obowiązani niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożyliście Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zwrócić rzecz według Państwa wyboru:

  • osobiście w naszym sklepie:
STANLEY-MED S.C.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147
61-544 Poznań
  • lub też przesłać rzecz na ten sam adres, przy czym jako konsument, który skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, jesteście Państwo zobowiązani ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (przesyłka na własny koszt).

Do zachowania terminu zwrotu rzeczy wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym doliczone przy zakupie koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, że zwrot kosztów dostarczenia rzeczy nie obejmuje kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez nasz sklep, o którym mowa w § VI pkt 10 naszego Regulaminu.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nasz sklep, nasz sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem płatności.

Jako Sklep, za wyjątkiem gdy zaproponowaliśmy Państwu, że sami odbierzemy rzecz,  jesteśmy uprawnieni do powstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Wymiana (dotyczy wszystkich kupujących tzn. konsumentów i innych podmiotów).

W przypadku nieprawidłowo dobranego rozmiaru lub niesatysfakcjonującego koloru itp. istnieje możliwość wymiany produktu na artykuł o innym rozmiarze, kolorze itp. Można go także wymienić na zupełnie inny produkt (za dopłatą lub częściowym zwrotem gotówki)

Towar musi być fabrycznie nowy, posiadać oryginalne opakowanie, metki i nie może nosić żadnych śladów użytkowania. Wraz z towarem należy załączyć dowód zakupu (paragon fiskalny / kserokopia faktury). Dodatkowo prosimy wydrukować i wypełnić formularz wymiany, gdzie należy wyszczególnić produkty, które chcemy wymienić i produkty, które chcemy otrzymać w zamian. Prosimy też podać dane do przelewu, co w sytuacji braku rozmiaru lub koloru ułatwi nam zwrot pieniędzy.  Wymieniany towar należy zapakować i odesłać na adres sklepu (przesyłka na własny koszt):

STANLEY-MED s.c.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147
61-544 Poznań


Informacja dla przedsiębiorców

Jeżeli dowodem zakupu jest faktura VAT, prosimy o przesłanie jej kserokopii, w celu dokonania przez nas korekty zakupu. Korektę wysyłamy listownie po otrzymaniu zwrotu. Nie istnieje możliwość anulowania faktury. Prosimy też o nieodsyłanie oryginału faktury. Zwrot zostanie uznany wyłącznie po otrzymaniu przez nas podpisanej korekty zakupu. Od momentu jej otrzymania pieniądze przelewamy w ciągu 3-5 dni.

Uwaga: nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem lub na nasz koszt (przesyłka taka automatycznie jest zwracana do nadawcy na jego koszt).